CONTACT US

מזמינים אתכם להצטרף אלינו ולהגשים חלום

בן גוריון 1, בני ברק, מיקוד 5120149 | טלפון 073-2276227, 073-2276210 | פקס: 073-2276226 | אימייל yav@yav.co.il

CONTACT US

מזמינים אתכם להצטרף אלינו ולהגשים חלום

בן גוריון 1, בני ברק, מיקוד 5120149 | טלפון 073-2276227, 073-2276210 | פקס: 073-2276226 | אימייל yav@yav.co.il

פניות בנושא שליחת קורות חיים או הצעות מחיר של ספקים – נא להעביר למייל yav@yav.co.il
או לפקס 073-2276277 – רק פניות מתאימות תעננה.